Brazil- ANATEL

Mô tả ngắn:


Hướng dẫn dự án

▍Sự đồng nhất ANATEL là gì?

ANATEL là viết tắt của Agencia Nacional de Telecomunicacoes, là cơ quan chính phủ Braxin về các sản phẩm truyền thông được chứng nhận cho cả chứng nhận bắt buộc và tự nguyện. Các thủ tục phê duyệt và tuân thủ của nó đều giống nhau đối với các sản phẩm trong nước và nước ngoài của Brazil. Nếu sản phẩm được áp dụng để chứng nhận bắt buộc, thì kết quả thử nghiệm và báo cáo phải phù hợp với các quy tắc và quy định cụ thể theo yêu cầu của ANATEL. Giấy chứng nhận sản phẩm sẽ được ANATEL cấp trước khi sản phẩm được lưu hành trên thị trường và đưa vào ứng dụng thực tế.

▍ Ai chịu trách nhiệm pháp lý cho ANATEL Homologation? 

Các tổ chức tiêu chuẩn của chính phủ Brazil, các tổ chức chứng nhận được công nhận khác và các phòng thí nghiệm là cơ quan cấp chứng chỉ ANATEL để phân tích hệ thống sản xuất của đơn vị sản xuất, chẳng hạn như quy trình thiết kế sản phẩm, mua sắm, quy trình sản xuất, sau khi bảo dưỡng, v.v. để xác minh sản phẩm vật lý được tuân thủ với tiêu chuẩn Brazil. Nhà sản xuất phải cung cấp tài liệu và mẫu để thử nghiệm và đánh giá.

▍Tại sao MCM?

● MCM sở hữu 10 năm kinh nghiệm và nguồn lực dồi dào trong ngành thử nghiệm và chứng nhận: hệ thống dịch vụ chất lượng cao, đội ngũ kỹ thuật có trình độ chuyên môn sâu, chương trình chứng nhận và thử nghiệm nhanh chóng và đơn giản.

● MCM hợp tác với nhiều tổ chức chất lượng cao được chính thức công nhận tại địa phương cung cấp các giải pháp khác nhau, dịch vụ chính xác và thuận tiện cho khách hàng. 


  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi