Công ty chứng nhận & thử nghiệm MCM Quảng Châu

Làm cho việc chứng nhận & thử nghiệm trở nên đơn giản và dễ chịu.

pg

Về chúng tôi

MCM TRONG SƠ LƯỢC

Công ty TNHH Chứng nhận & Thử nghiệm Quảng Châu MCM (sau đây gọi tắt là MCM) là một tổ chức bên thứ ba độc lập hàng đầu thế giới, chuyên cung cấp thông tin tiên tiến và giải pháp chuyên nghiệp về thử nghiệm và chứng nhận pin trên phạm vi toàn cầu.

MCM được thành lập theo hệ thống quản lý chất lượng ISO / IEC 17020 & 17025 và hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO / IEC 27001, được CNAS, CMA, CBTL, CTIA công nhận.

 

Kết nối tối thiểu đến tối đa

MCM tuân theo chiến lược phát triển mà doanh nghiệp nhỏ phải tiếp tục cải thiện và bồi dưỡng sức mạnh để cuối cùng trở nên lớn hơn và không mong muốn thành công nhanh chóng.

MCM giữ sự bình đẳng của mình và tập trung vào việc cung cấp dịch vụ thử nghiệm và chứng nhận cho các sản phẩm pin khác nhau một cách ổn định.Chỉ bằng cách này, MCM mới có thể chịu trách nhiệm với khách hàng của mình và đưa ra các giải pháp tuyệt vời một cách bền bỉ.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

VĂN HÓA CỦA CHÚNG TÔI

Our Mission:

Nhiệm vụ của chúng ta:

Làm cho chứng nhận và thử nghiệm đơn giản và dễ chịu.TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI :

Làm cho Thế giới An toàn hơn.

CORE VALUE:

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

Khách hàng ngạc nhiên;Chủ nghĩa thực tế;Sáng tạo;

Giúp mỗi nhân viên phát triển;

Tinh thần của thủ công.

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN