Công ty chứng nhận & thử nghiệm MCM Quảng Châu

Làm cho chứng nhận & thử nghiệm trở nên đơn giản và dễ chịu.

pg

Về chúng tôi

MCM TRONG SƠ LƯỢC

Công ty chứng nhận & thử nghiệm Quảng Châu MCM, bao gồm một nhóm đa ngành, những người nổi tiếng về việc cung cấp các dịch vụ hàng đầu trong việc kiểm tra và chứng nhận các sản phẩm pin toàn cầu.

Là một trong những nhóm bên thứ ba độc lập chuyên nghiệp nhất trong lĩnh vực thử nghiệm sản phẩm ắc quy, chúng tôi đã được CNAS, CMA, CBTL, CTIA phê duyệt dựa trên hệ thống quản lý chất lượng ISO / IEC 17025 & 17020.

 

Kết nối tối thiểu đến tối đa

MCM tuân theo chiến lược phát triển mà doanh nghiệp nhỏ phải tiếp tục cải thiện và bồi dưỡng sức mạnh để cuối cùng trở nên lớn hơn và không mong muốn thành công nhanh chóng.

MCM giữ sự bình đẳng và tập trung vào việc cung cấp dịch vụ kiểm tra và chứng nhận cho các sản phẩm pin khác nhau một cách ổn định. Chỉ bằng cách này, MCM mới có thể chịu trách nhiệm với khách hàng của mình và đưa ra các giải pháp tuyệt vời một cách bền bỉ.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

VĂN HÓA CỦA CHÚNG TÔI

Our Mission:

Nhiệm vụ của chúng tôi:

Làm cho chứng nhận và thử nghiệm đơn giản và dễ chịu. TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI :

Làm cho Thế giới An toàn hơn.

CORE VALUE:

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

Khách hàng ngạc nhiên; Thực tế; Sáng tạo;

Giúp mỗi nhân viên phát triển;

Tinh thần của thủ công.

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN