Công ty chứng nhận và thử nghiệm MCM Quảng Châu

Làm cho việc chứng nhận và kiểm tra trở nên đơn giản và dễ chịu.

9e327a706

Về chúng tôi

MCM TÓM LƯỢC

Công ty TNHH Chứng nhận & Thử nghiệm MCM Quảng Châu (sau đây gọi là MCM) là một tổ chức bên thứ ba độc lập hàng đầu thế giới, chuyên cung cấp thông tin tiên tiến và giải pháp chuyên nghiệp về kiểm tra và chứng nhận pin trên phạm vi toàn cầu.

MCM được thành lập theo hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17020 & 17025 và hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27001 và được công nhận bởi CNAS, CMA, CBTL, CTIA.

 

Kết nối tối thiểu đến tối đa

MCM kiên định với chiến lược phát triển là doanh nghiệp nhỏ phải không ngừng hoàn thiện, bồi dưỡng sức mạnh để ngày càng lớn mạnh hơn và không háo hức đạt được thành công nhanh chóng.

MCM giữ thái độ bình tĩnh và tập trung cung cấp dịch vụ thử nghiệm và chứng nhận cho các sản phẩm ắc quy một cách ổn định.Chỉ bằng cách này, MCM mới có thể chịu trách nhiệm với khách hàng của mình và đưa ra các giải pháp tuyệt vời một cách bền bỉ.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

VĂN HÓA CỦA CHÚNG TÔI

Nhiệm vụ của chúng ta:

Nhiệm vụ của chúng ta:

Làm cho việc chứng nhận và kiểm tra trở nên đơn giản và dễ chịu.TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TÔI:

Làm cho thế giới an toàn hơn.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

Khách hàng ngạc nhiên;Chủ nghĩa thực tế;Đổi mới;

Giúp mỗi nhân viên phát triển;

Tinh thần thủ công.

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN